Üyelik Koşulları

Dernek Üyeleri, Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

 

Üyelik asil ve onursal olmak üzere iki şekilde olur.

 

Asil Üye: Gerçek ve tüzel kişiler bu Derneğe üye olma başvuru hakkına sahiptir. Derneğin Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe kabul edilirler. Asil üyeler yıllık aidat ödemekle yükümlüdürler.

 

Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve destek olanlar, çalışmalarıyla Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış, bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyeler onursal üye olabilirler. Yönetim Kurulunca seçilirler. Asil üye olmayan onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyelerden aidat alınmaz, fakat Derneğin kongre dahil her türlü çalışmasına katılım ücreti ödemeden katılabilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

 

Üyelikten çıkma ve çıkarılma;

Her üye yazılı dilekçe ile Dernekten istifa edebilir. Üyelikten ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarının yükümlülüğünü sona erdirmez.

 

Hekimlik etik ve kuralları ile Dernek Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine uymayan, Dernek amaç ve çalışma konularına aykırı davranan veya temyiz kudretini kaybedenler Onur ve Etik Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.